8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Dikey Yayınları

2019 2020 8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Dikey Yayınları yılının en güçlü cevaplarını yayımlıyoruz.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Tutku Sayfa-150
8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Dikey Yayınları Sayfa-150

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Tutku Sayfa-151
8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Dikey Yayınları Sayfa-151

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Tutku Sayfa-152
8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Dikey Yayınları Sayfa-152

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Tutku Sayfa-153
8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Dikey Yayınları Sayfa-153

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Tutku Sayfa-154
8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Dikey Yayınları Sayfa-154

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Tutku Sayfa-155
8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Dikey Yayınları Sayfa-155

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Tutku Sayfa-156
8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Dikey Yayınları Sayfa-156

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Tutku Sayfa-157
8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Dikey Yayınları Sayfa-157

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Tutku Sayfa-158
8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Dikey Yayınları Sayfa-158

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Tutku Sayfa-159
8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Dikey Yayınları Sayfa-159

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Tutku Sayfa-160
8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Dikey Yayınları Sayfa-160
4) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi mutasyona örnek verilebilir?

7) İki heterozigot gen çaprazlandığında aşağıdaki genotiplerden hangisi veya hangileri oluşabilir?

8) Mutasyon ve modifikasyon arasındaki farkları araştıran bir öğrenci aşağıdaki soruların hangisine yanıt aramalıdır?

* Basınç nedir?

* Basıncın günlük yaşamdaki uygulamaları nelerdir?

İş makinesi paletlerinin veya kamyon tekerleklerinin yüzeylerinin geniş olmasının nedeni nedir? Tahminlerde bulununuz.

Otomobil ve iş makineleri gibi araçlarda bulunan hidrolik sistem nasıl çalışır? Araştırınız.

Suya dalan bir dalgıç, derinlere indikçe suyun vücudunda bir baskı oluşturduğunu hisseder. Dağın zirvesine tırmanan dağcı, yükseklere çıktıkça kulaklarında bir etki hisseder. Paraşütle yeryüzüne inen bir sporcu da benzer bir durumla karşılaşır. Acaba bunların sebebi nedir?

Katı maddeler ağırlıkları nedeniyle bulundukları yüzeye kuvvet uygular ve bu kuvvetin etkisiyle basınç oluşur. Örneğin kumsalda çıplak ayakla kuma bastığınızda ağırlığınız kadar kuvvet uygularsınız. Oluşan basıncın etkisiyle kumda iz bırakırsınız. Acaba geniş tabanlı bir ayakkabı giyip kuma basarsanız kumda oluşan izin derinliği değişir mi? Katı basıncını etkileyen değişkenler nelerdir? Bunları gözlemlemek amacıyla aşağıdaki etkinliği yapınız.

Bir yüzücü, suda yüzerken suyun vücuduna bir baskı yaptığını hisseder. Sıvılar da katılar gibi basınç oluşturma etkisine sahiptir. Tüm sıvılar, içinde bulunan cisimlere bir basınç uygular. Acaba sıvı basıncını etkileyen değişkenler nelerdir? Tahmin ediniz. Tahminlerinizi test etmek amacıyla bir sonraki sayfadaki etkinliği yapınız.

Siz de katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler veriniz. Bununla ilgili bir poster hazırlayabilirsiniz.

1) Beyza, katı cisimlerin yüzeye uyguladığı basıncın cismin yer ile temas ettiği yüzey alanına bağlı olup olmadığını deneyerek keşfetmek istiyor. Bunun için kumlu yüzey ve özdeş cisimleri kullanarak aşağıdaki düzenekleri hazırlıyor.

Beyza’nın amacına ulaşabilmesi için hazırladığı deney düzeneklerinden hangi ikisini kullanması gerekir? Neden? Açıklayınız. Cevabınızı aşağıdaki noktalı yere yazınız.

2) Aşağıdaki akvaryumda numaralandırılarak belirtilen balıklar şekildeki konumlarda bulunmaktadır. Bu balıklara su tarafından bir basınç uygulanmaktadır. Balıklara etki eden sıvı basınçları arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız. Balık numaralarını kullanarak cevabınızı aşağıdaki noktalı yere yazınız.

Alışveriş merkezlerinde, bardakta mısır satıldığını görmüşsünüzdür. Bu mısırlar, evde yediğiniz mısırlardan farklı olarak daha iri taneli ve daha şekerlidir. Bu farkın nedeni mısırlara daha iri görünümlü ve şekerli olmaları için gen eklenmesi olabilir mi? Bu şekilde üretilen başka besinler de var mıdır?

Teknolojinin günlük hayattaki birçok uygulaması sonucu robotlar, navigasyon cihazları ve akıllı telefonlar geliştirilmiştir. Teknolojinin biyoloji üzerindeki uygulamaları ise biyoteknoloji olarak adlandırılır. Sizce biyoteknoloji uygulamaları nelerdir?

Sizce tarımdan tekstile; tıptan temizliğe kadar hayatımızın birçok alanında yer alan biyoteknoloji çalışmaları insanlık için yararlı mıdır yoksa zararlı mıdır?

Günümüzdeki biyoteknoloji uygulamalarını, bunların olumlu ve olumsuz etkilerini çeşitli kaynaklardan araştırınız. Yukarıdaki araştırma verilerinden de yararlanarak bu konuyu arkadaşlarınızla tartışınız.

Bir genetik mühendisi olduğunuzu hayal ediniz. Gelecekteki genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarının neler olabileceğini hayal gücünüzü ve bilgilerinizi kullanarak görselle ya da yazılı olarak ifade ediniz.

Yukarıdaki bilgilere göre biyoteknolojik uygulamaların insanlık için yarar ve zararlarının neler olabileceğini aşağıda noktalı yerlere yazınız.

Aşağıdaki fotoğraflarda gizlenen canlıları görebildiniz mi? Bu canlılar neden gizlenmektedir? Bu özelliklerini yavrularına aktarabilirler mi?

Canlıların yaşadıkları çevreye nasıl uyum sağladıklarını gözlemleyiniz. Bunları aşağıdaki gibi bir tabloya not ediniz.

• Arkadaşınız verilen süre içinde hangi renk düğmeden daha çok topladı? Neden?

• Yaptığınız etkinlikle doğal seçilim arasında nasıl bir ilişki vardır? Arkadaşlarınızla tartışınız.

a) Develerde yıllar içinde görülen bu değişime ne ad verilir? Bunun develer için önemi nedir?

b) Develer böyle bir değişim geçirmeseydi ne olurdu?

c) Develerdeki bu değişimin amacı nedir?

ç) Benzer şekilde zamanla değişim geçiren canlılar nelerdir?

Aşağıdaki canlıları inceleyiniz. Bu canlılardaki farklılığın nedeni sizce ne olabilir?

DNA’nın kendini eşlemesi sırasında bir hata meydana gelirse ne olur? DNA’nın yapısında oluşabilecek bir değişiklik canlıyı nasıl etkiler?

Radyasyon, etki ettiği bölgelerde yaşayan insanları nasıl etkilemiştir?

Radyasyonun etkisinin yeni nesillerde de görülebilmesinin nedeni sizce ne olabilir?

Bir canlının dış görünüşü sadece genlerinin değişmesiyle mi farklılaşır? Çevrenin etkisiyle genlerin işleyişinde değişiklik görülebilir mi?

Çuha bitkisinin çiçeğinde sıcaklığın etkisiyle bir değişim meydana gelir. Çiçek 30-35 °C’ta beyaz, 15-20 °C’ta kırmızı renkli olur. Bu değişimin nedeni sizce nedir?

Yazın güneşlendiğinizde bronzlaşan teniniz bir süre sonra tekrar eski hâline döner. Eğer bu durum genlerdeki bir değişimin sonucu oluşsaydı teniniz eski hâline dönebilir miydi?

2) Farelerle yapılan bir deneyde hamile farelerin bir kısmına X ışını gönderilirken diğerlerine gönderilmiyor. Sonuçta X ışınına maruz kalan farelerin yavrularında çeşitli sakatlıklar görülüyor. Bu bilgilere göre aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

Bir anne ve babanın taşıdığı özellikler, doğacak çocuğa nasıl aktarılır?

Doğacak çocuğun cinsiyeti nasıl belirlenir? Araştırınız.

Bir akrabanızla karşılaştığınızda sizin için “Annesine çok benziyor.”, “Gözleri babasını andırıyor.” gibi cümleler söylendiğini duymuşsunuzdur. Anne ve babanızla birçok benzer özelliğiniz olmasına rağmen siz neden onlardan farklısınız?

Aile bireylerinizin çeşitli özelliklerini aşağıdaki tabloya not ediniz. Elde ettiğiniz verileri kullanarak aile bireyleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları karşılaştırınız.

Akraba evliliğinin genetik sonuçlarını çeşitli kaynaklardan araştırınız. Araştırma sonuçlarınızı bilgisayar ortamında veya bir poster şeklinde sınıfta sununuz. Elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla tartışınız.

Aşağıda uzun ve kısa boylu bezelyelerle ilgili yapılan çaprazlamalar görülmektedir. 5 ve 7 numaralı bezelyeler çaprazlanırsa oluşan bezelyelerin fenotip ve genotipleri ne olur? Verilen noktalı yere yazınız.

Yorumlar

Ad

+6 ay,1,1. Sınıf oyun,1,10 İŞ,1,10. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Cevapları Berkay Yayınları,1,10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Gün Yayınları,1,10. Sınıf Fizik Ders Kitabı Cevapları ATA DERS KİTAP Yayınları,1,10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Gizem Yayıncılık,1,10. Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları DİKEY Yayınları,1,10. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Aydın Yayınları,1,10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları İlke Yayınları,1,104 yaşındaki eğitim çınarı,1,11. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Cevapları Köke Yayınları,1,11. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Gün Yayınları,1,11. Sınıf Fizik Ders Kitabı Cevapları Tutku Yayınları,1,11. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Top Yayınları,1,11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Ekoyay Yayınları,1,12. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Tutku Yayınları,1,12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları İLKE BASIN Yayınları,1,15 Temmuz Metni,1,15 Temmuz Metni Cevapları,1,2018,1,2018 eğitime bakış,1,2018 yeni bakanlar,1,2019 mart atama,1,2019 Ocak,1,2019 okul hizmet puanları,1,2019 şubat ek ataması,1,3. Sınıf Fen Bilimleri,1,3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Cevapları Evren Yayınları,1,3. Sınıf İngilizce,1,3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Ata Ders Kitap,1,3. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Etkin Sonuç Yayınları,1,4 yaş üstü,1,4. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları Tutku Kitap Yayınları,1,4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları İpek Yolu Yayınları,1,4. Sınıf Matematik,1,4. Sınıf Sosyal Bilgiler,1,4. Sınıf Trafik Güvenliği,1,40 dakika teneffüs,1,5 bin lira maaş,1,5. Sınıf Arapça,1,5. Sınıf Din Kültürü,1,5. sınıf fen bilimleri ders kitabı cevapları dikey yayınları,1,5. Sınıf İngilizce,1,5. Sınıf Kuranı Kerim Ders Kitabı Cevapları Mevsim Yayınları,1,5. Sınıf Matematik,1,5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı,1,5. Sınıf Sosyal Bilgiler,1,5. Sınıf Türkçe,1,6 aylık bebek,1,6. Sınıf Arapça,1,6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi,1,6. Sınıf Fen Bilimleri,1,6. Sınıf İngilizce,1,6. Sınıf Kuranı Kerim Ders Kitabı Cevapları cem veb ofset Yayınları,1,6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları öğün Yayınları,1,6. Sınıf Türkçe,1,7 yaş üstü,1,7. Sınıf Fen Bilimleri,1,7. Sınıf İngilizce,2,7. Sınıf Kuranı Kerim,1,7. Sınıf Kuranı Kerim Ders Kitabı Cevapları Ata Yayınları,1,7. Sınıf matematik,1,7. Sınıf türkçe,1,8 şubat cuma,1,8. Sınıf Fen Bilimleri,1,8. Sınıf İngilizce,1,8. Sınıf İnkılap Tarihi,1,8. Sınıf Kuranı Kerim,1,8. Sınıf Kuranı Kerim Ders Kitabı Cevapları Tutku Kitap Yayınları,1,8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Kök-e Yayınları,1,9. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Cevapları TUTKU KİTAP Yayınları,1,9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları TUTKU Yayınları,1,9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları Nev Yayınları,1,9. Sınıf Fizik Ders Kitabı Cevapları Tutku Yayınları,1,9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları EVRENSEL İLETİŞİM Yayınları,1,9. Sınıf Kuranı Kerim Ders Kitabı Cevapları Tutku Yayınları,1,9. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları GEZEGEN Yayınları,1,9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sonuç Yayınları,1,AB,1,alo 147 kapatılacak,1,Alzheimer,1,amharca,1,anadolu kağıt matbaa yayınları,1,anıttepe yayınları,1,askerlik TECİL,1,Aspirin,1,Astronomi ve Uzay Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Ata Yayınları,1,Ata Yayınları,2,atama,2,ATATÜRK,1,Atatürk Aralarındaydı,1,Atatürk Geometri Kitabı Yazmış,1,Atatürk Orman Çiftliği Metni,1,avokado maması,1,AY,1,Bal kabağı havuç püresi,1,balta,1,Bavul Oyunu,1,Bayrak Dinleme Metni Cevapları,1,Bebek maması,1,bebek yemeği,2,Ben Engelli Değilim Anne,1,beyin patlama,1,Beyt beyat oyunu,1,BİLİM,10,bilişim hizmetleri,1,Bilmeyen Var mı?,1,Borsa,1,boş bir kümes metni,1,buz dağı,1,Cahit zarifoğlu,1,cimer,1,Corabaka oyunu,1,Çalışma takvimi 2019 2020,1,çocuk,1,çocuk oyunları,9,Çok Kitap Okurdu,1,dans,1,Demokrasi ve İnsan Hakları Ders Kitabı Cevapları Ada Yayınları,1,Ders sayısı,1,Dersimiz Atatürk,1,Dikey Yayınları,1,dinleme metni cevapları,1,Diş Sararması nedenleri,1,Diyarbakır,1,Doğa ve İnsan İzleme Metni,1,Dön baba dönelim oyunu,1,Dörtel Yayınları,1,Druma-san Ga Koronda Oyunu,1,dünya,2,dünyanın en eski rengi,1,EĞİTİM,34,Ek ders ücreti açıklama,1,Ekonomi Ders Kitabı Cevapları Cem Yayınları,1,Ekoyay Eğitim Yayınları,2,ekşi sözlük,1,elbistan,1,Elmalı tarçınlı uyku maması,1,Engelli öğretmen,1,erimiş asfalt,1,Eş durumu atamaları,1,eşek,1,ethio telecom,1,Evrensel İletişim Yayınları,1,FACEBOOK,2,fcm yayınları,1,felsefi araba,1,fırça,1,Fillerin doğal yaşam alanı,1,FUTBOL,1,gaziantep,1,Gebze,1,Gezegen Yayınları,1,Girişimcilik Ders Kitabı Cevapları Sistem Yayınları,1,görev,1,Grönland,1,Güneşi Bile Tamir Eden Adam,1,HABER,36,HAFTA SONU,1,havuç çorbası,1,hayat boyu öğrenme rekor,1,helen keller,1,Hindistan,1,HİTLER,1,hücre zarı,1,Ilgın,1,ingiltere,1,İNTİHAR,1,İRAN,1,ishal bebek maması,1,iş,1,İşletme Ders Kitabı Cevapları Cem Yayınları,1,İzmir,1,İZMİR,1,kabine,1,Kaçak oyunu,1,Kedi,6,kediyi denize attı,1,kılık kıyafet,1,Kitap Kdv indirimi,1,konya,1,Koza Yayınları,1,kök-e,1,KÖKE Yayınları,2,KÖPEK,5,kurban,1,Küçük Mucitler,1,Lisans Basım,1,lise ders sayısı,1,maması,1,Mebim,1,Mektep Yayınları,1,MERAL AKŞENER,1,Mesleğim hayatım,1,Meslek lisesi,2,mikromekanik,1,Millî Eğitim Bakanlığı,2,MONOPOL YAYINLARI,1,Morpa Yayınları,1,Muharrem ince,1,muhtar,1,Mustafa Kemal’in Kağnısı,1,müdürlük sınavı,1,NÜ FOTOĞRAF,1,okul,1,okul müdürü,1,Okul profili değerlendirme,1,Onç niç oyunu,1,Otonom araba,1,OYUM REİSE KOYUM İNCEYE,1,oyun,1,ÖLÜM,1,Özel öğretim,1,Özgün Matbaa Yayınları,1,Özgün Yayınları,1,parkinson hastalığı,1,Pembe,1,PIAAC,1,PICTES 2,1,Plantar Fasiit,1,pompei,1,program,1,Psikoloji Ders Kitabı Cevapları Tekno Artı Yayınları,1,PSİKOPAT,1,robot sophia,1,rüya çelik,1,Rüzgar Metni,1,SAĞLIK,11,Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Ders Kitabı Cevapları Ada Yayınları,1,sakarya,1,Sanat Tarihi Ders Kitabı Cevapları Koza Yayınları,1,Satürn,1,SAVAŞ,1,SDR Dikey Yayınları,1,SEÇİM,3,Sevgi Yayınları,1,Sevmek Mutluluktur Metni,1,Siirt,1,SİVAS,1,SİYAHİ,1,SİYASET,2,SOSYAL MEDYA,1,Sosyoloji Ders Kitabı Cevapları Ada Yayınları,1,SPOR,2,stoplazma,1,Şarkı,1,Şerife Bacı Belgeseli Metni Cevapları,1,tarih,3,Tavuk suyu,1,TEKNOLOJİ,4,TEMEL KARAMOLLAOĞLU,1,teneffüs saatleri,1,tire,1,Tuna Matbaa yayınları,1,Tuna Yayınları,1,Tutku Kitap Yayınları,1,Tutku Yayınları,3,tutkuYayınları,1,UYGULAMA,1,uygur türkleri,1,UYUMAK,1,Ülkemin Renkli Haritası,1,vezüv yanardağı,1,YALNIZLIK,1,yangın,1,yapay zeka,1,yapışkan kütük,1,yasaklama,1,YAŞAM,14,Yaşlı Nine Metni Cevapları,1,Yeni akit,1,Yeni okul temaları,1,Yer Çekimsiz Yaşam,1,Yeşil Gözlü Kardan Adam,1,YUNAN ASKER,1,Yunanistan,1,Zasirinbak oyunu,1,Zeka küpü,1,Ziya selçuk müdür açıklaması,1,Zum zum oyunu,1,
ltr
item
Ata GünDem - Taraftar Değiliz, Tarafiz!: 8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Dikey Yayınları
8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Dikey Yayınları
https://3.bp.blogspot.com/-xvy2wp06YAM/W4_M9kcyZoI/AAAAAAAAGPk/PJG7zQDPjMEAY-Z4gqhw4RHcIi23qKqVwCLcBGAs/s320/Fen%2BBilimleri%2B8%2Btutku%2B2018-2019%2Bsayfa-1.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-xvy2wp06YAM/W4_M9kcyZoI/AAAAAAAAGPk/PJG7zQDPjMEAY-Z4gqhw4RHcIi23qKqVwCLcBGAs/s72-c/Fen%2BBilimleri%2B8%2Btutku%2B2018-2019%2Bsayfa-1.jpg
Ata GünDem - Taraftar Değiliz, Tarafiz!
https://www.atagundem.com/2018/08/8-sinif-fen-bilimleri-ders-kitabi-cevaplari.html
https://www.atagundem.com/
https://www.atagundem.com/
https://www.atagundem.com/2018/08/8-sinif-fen-bilimleri-ders-kitabi-cevaplari.html
true
6253112042284154837
UTF-8
Tüm yayınlar yüklendi Yayın bulunamadı! Tümü Devamı Cevap Cevabı iptal et Sil Yazar Ana Sayfa Sayfalar Yayınlar Tümünü göster AtaGünDem Etiketler Arşiv Ara Tüm Yayınlar İsteğinizle ilgili herhangi bir gönderi bulunamadı. Ana Sayfaya Dönmek İçin Tıklayın. Pazar Pzartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Paz Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara az önce 1 ay önce $$1$$ dakika önce 1 saat önce $$1$$ saat önce dün $$1$$ gün önce $$1$$ bir hafta önce 5 hafta önce Takipçiler Takip et Kilitli içerik Kilidini açmak için lütfen paylaşın Tüm Kodu Kopyala Tüm Kodu Seç Tüm kodlar panoya kopyalandı Kodları kopyalamak için [CTRL] + [C] (veya Mac ile CMD + C) tuşlarına basın