7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Özgün Matbaa Yayınları

2019 2020 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Özgün Matbaa Yayınları'nda Türk Dili'ne ait oldukça zengin bilgiler sunuluyor. Eğitim öğretim yılının en önemli ders kitaplarından biri olan bu kitap devlet okullarında Eylül Ayından itibaren okutulmaya başlanacak. Okullar açıldığında tüm çözümleri aşağıda bulabileceksiniz.7. Sınıf Türkçe Özgün Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları 

AŞAĞIDAKİ LİSTEDEN SAYFA SAYILARINA GÖRE CEVAPLARA ULAŞABİLİRSİNİZ.Karanfiller ve Domates Metni Cevapları


Sayfa 10 Cevabı

HAZIRLIK

1. Çalışkanlığıyla tanıdığınız hayvanlar var mı? Bu hayvanların özelliklerini anlatınız.
Karınca ve arılar bu hayvanlara örnektir.
Karıncalar, boyutları küçük doğal boşluklarda yaşayan birkaç düzine avcı bireyden, çok büyük bölgeleri kaplayan ve sayıları milyonlarca bireyi içeren oldukça yüksek oranda organize kolonilere kadar oluşan topluluklar içinde yaşarlar. Büyük koloniler çoğunlukla "işçi" ve "asker" sınıflarını oluşturan kısır dişilerden oluşur. Bu kolonilerde aynı zamanda verimli erkekler ile bir ya da daha fazla ve "kraliçe" adı verilen verimli dişiler de bulunur. Bu koloniler bazen "süperorganizmalar" olarak tanımlanır çünkü karıncalar tek bir vücut hâlinde koloniyi desteklemek için bir arada çalışırlar.


Arılar, tozlaşmadaki rolleriyle bilinen yaban arıları ve karıncalar ile yakından ilişkili böcekler ve en iyi bilinen arı türleri durumunda, bal ve bal mumu üretmek için batı bal arısı. Arılar, üst ailesinin Apoidea'sında monofizik bir soydur ve şu anda Anthophila olarak adlandırılan bir clade olarak kabul edilir.
2. Okuyacağınız metnin başlığının ve görsellerinin size hatırlattıklarını söyleyiniz.
Küçük bir çam ormanı. Vakit sabah. Arı, sinek, kuş sesi. Bir siyah gözlükten görülen yerde ve ağaçlarda güneş parçaları. Sonra uzak, göğün kendi renginden biraz daha koyu kıyılara giden hudutlu bir deniz… İşte böyle bir yerde köyün insanlarını düşünüyorum. Kitaplar, bir zaman bana, insanları sevmek lazım geldiğini, insanları sevince tabiatın, tabiatı sevince dünyanın sevileceğini oradan yaşama sevinci duyulacağını öğretmiştiler. Hayır, şimdi insanları kitapların öğrettiği şekilde sevmiyorum.

1. ETKİNLİK

Sayfa 14 Cevabı

a. Metinde geçen bilmediğiniz sözcüklerin ve sözcük gruplarının anlamlarını tahmin diniz. Sözlük, atasözleri, deyimler sözlüğü vb. kaynaklardan bu sözcüklerin ve sözcük gruplarının anlamlarını öğrenip tahminlerinizle karşılaştırınız.
hudut: Sınır
kambur: Bel veya göğüs kemiğinin eğrilmesi, raşitizm sonucu sırtta ve göğüste oluşan tümsek
hâlet: Durum
sarnıç: Yağmur sularının biriktirildiği üstü kapalı yapı
gayrimeskûn: Boş, ıssız, şenliksiz olan
fundalık: Süpürge otu kaplı yer
mucibince: Gereğince
evlek: Tarlanın, tohum ekmek için saban iziyle bölünen bölümlerinden her biri
saye: Gölge
b. Yıl boyunca, anlamlarını öğreneceğiniz sözcük ve sözcük gruplarını bir deftere yazarak sözlük oluşturunuz.


Cevap: Tutacağınız bu defter sizin bilgi hazinenize katkı sağlayacaktır.
c. Aşağıdaki sözcüklerin metinde geçen eş anlamlılarını bulmacaya yerleştiriniz.
1. Doğa → tabiat
2. Gölge → saye
3. Neşeli → şen
4. Zaman → vakit
5. Tanık → şahit
6. Utangaç → mahcup
7. Mutlu → mesut
8. Irak → uzak
9. Kenar → kıyı
10. Uçurum → yar

2. ETKİNLİK

Sayfa 15 Cevabı

Metinde geçen aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin gerçek anlamda mı, mecaz anlamda mı kullanıldığını belirleyiniz. Gerçek anlamda kullanılmışsa cümlelerin başına “G”, mecaz anlamda kullanılmışsa cümlelerin başına ”M” yazınız.
Şimdi artık kimi sevdiğimi, kime saygı duyduğumu biliyorum. (G)
Günlerden beri kafamı bir adam kaplıyor. (M)
Bir gözü sola doğru biraz kaymıştı. (G)
İşte Kör Mustafa’nın bu gözü de bir kambur insanın ruh hâletini içine sindirmiş. (M)
Parmakları kalın geldiği zaman tırnakları ile toprağı tırmalardı, (M)
Akşam olunca çalıların arasına sakladığı kazmasını alıyor. (G)

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki atasözlerinden hangileri metnin ana fikri ile uyumludur? İşaretleyiniz.
[X] İşleyen demir ışıldar.
[X] Emek olmadan yemek olmaz.
[X] Akan su, yosun tutmaz.

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.
1. Kitaplar bir zamanlar yazara neler öğretmiş?
Cevap: İnsanları sevmek lazım geldiğini, insanları sevince tabiatın, tabiatı sevince dünyanın sevileceğini oradan yaşama sevinci duyulacağını öğretmişlerdir.


2. Kör Mustafa’nın fiziksel özellikleri nasılmış?
Cevap:  Bir gözü sola doğru biraz kaymış, İşte, Kör Mustafa’nın bu gözü de bir kambur insanın ruh haletini içine sindirmiş, şıkır şıkır, pırıl pırıl, sevimli, çapkın, canlı bir gözdür. Öteki doğru dürüst göz, onun yanında, mahçup, sönük, tatsız tuzsuz, pek de kibirlidir.
3. Kör Mustafa’nın görmeyen gözü yazara neyi hatırlatmış?
Cevap: Yazara bir kamburu hatırlatıyor bu göz. Bir kambur insan çirkindir yazara göre ama, bütün kamburlar iyi yürekli, sevimli insanlardır da.
4. Kör Mustafa hangi işlerde çalıyormuş?
Cevap: Kör Mustafa, bahçelerde çalışır, gündeliğe gider, sarnıç sıvar, dam aktarır, kuyu kazarmış.
5. Yazarın köyünde hangi ağaçlar yetişirmiş?
Cevap: Fundalar, yabani meşe palamutları, kocayemişler, çalı süpürgeleri bir türlü ağaç haline gelmeden, ama ağacı taklit edercesine gelişir, birbirinin içine girerek yaşarlarmış.
6. Mustafa, toprakla nasıl bir mücadeleye girişmiş?
Cevap: Şöyle anlatır yazar bu mücadeleyi:
Denize diklemesine inen bu çalılığın bir kısmını ne pahasına ayıkladı, biliyor musunuz; tırnakları pahasına. O çalı çırpının sere serpe geliştiği, bu denizlere diklemesine inen toprak öyle taşlık, öyle taşlıktı ki… Sonra Mustafa gündüzleri başka yerde çalışmak zorundaydı. Akşam olunca çalıların arasına sakladığı kazmasını alıyor, gün ağarıncaya kadar söküyor, koparıyor, kazıyordu. Kazdıkça kaya, kazdıkça taş. Bütün bir yaz, bütün bir kış, orman memurunun tazyiki, çalı, palamut, defne, kocayemiş, diken, ot, kök ona karşı koydular. Bu korkunç mücadeleye üç evlek toprak için Mustafa’dan başka bizim köyde kimse girişemezdi.
7. Mustafa’nın taşlık yerle mücadelesi nasıl sonuçlanmış?
Cevap: Mustafa’nın dişle, tırnakla, kanla, canla tabiat denilen canavarı yenmek için verdiği mücadeleden galip çıktığını ve kendisine bir yaşam yeri ekin alma yeri yaptığını görürüz.
8. Yazarın, Mustafa’yı takdir etmesinin nedeni nedir?
Cevap: Çünkü Mustafa yılmayan, zorluklar karşısında eğilmeyen, herkesin yapamazsın dediği zorluktaki işleri bile özveri ve gayretle yapmayı başarabilen biridir.

5. ETKİNLİK

Sayfa 16 Cevabı

Metinden, birinci kişili anlatımın yapıldığı örnek cümleler bulup aşağıya yazınız.
Cevap: Kitaplar, bir zaman bana, insanları sevmek lazım geldiğini, insanları sevince tabiatın, tabiatı sevince dünyanın sevileceğini, oradan yaşama sevinci duyulacağını öğretmiştiler
Şimdi artık kimi sevdiğimi, kime saygı duyduğumu biliyorum.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki metni okuyunuz. Bu metni, “Karanfiller ve Domates Suyu” metni ile biçim ve içerik yönünden karşılaştırınız.
Karanfil ve Domates Suyu
Biçim: Metin biçim yönünden paragraflardan oluşan, olayların iç içe geçtiği bir metindir.
İçerik: Köylü Kör Mustafa’nın doğa ile verdiği mücadele.
Çalışkan Olmak
Biçim: Şiirdir ve dizelerden oluşmuştur. Kafiyeli bir söyleyiş vardır.
İçerik: Çalışmanın öneminden bahsedilmektedir.

7. ETKİNLİK

Sayfa 17 Cevabı

Aşağıdaki tabloya metinde geçen ikilemeleri bulup yazınız. Bu ikilemeleri birer cümlede kullanınız.
İkilemelerCümleler
şıkır şıkırDüğünde, şıkır şıkır taşlı elbisesi ile dikkatleri üzerine çekti.
pırıl pırılBu masmavi, pırıl pırıl hava insana huzur ve yaşama sevinci veriyor.
doğru dürüstDoğru dürüst bir şeyler yemeden sınava girmek pek akıllıca değil.
tatsız tuzsuzDiyet süresince tatsız tuzsuz yiyecekler yemekten bıkmıştı.
üç beşParkta üç beş çocuk vardı; onlar da tabletleri ile oynuyorlardı.
çalı çırpıÇuvalı yere boşaltıp çalı çırpıyı ayıkladıktan sonra fasulyeleri tartmaya başladı.

8. ETKİNLİK

Metinde geçen aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin yazımını inceleyiniz. Bu cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin yazımından hareketle ilgili açıklamaları örnekteki gibi tamamlayınız.
• Yer yer esmer, pembe, kül rengi toprağa saye salar.
İkileme oluşturan sözcükler birbirinden ayrı yazılır.
• Su buldun mu, su?
“Mi” soru eki, kendisinden önceki ve sonraki sözcükten ayrı yazılır.
• Yoksa çocukken bir şey mi batmıştır?
 “Şey” sözcüğü, kendisinden önceki sözcükten ayrı yazılır.
• Göğün kendi renginden biraz daha koyu kıyılara giden hudutlu bir deniz…
“Biraz” sözcüğü her zaman bitişik yazılır.
• Üç çocuk garip birtakım taşlar, tahtalar, saclarla bir şeyler yaparlar.
“Birtakım” sözcüğü, “bazı” anlamında kullanılırsa bitişik yazılır.

9. ETKİNLİK

Sayfa 18 Cevabı

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcükleri inceleyiniz. Fiil olanları sarı, isim olanları yeşil yaprağa örnekteki gibi yazınız.


• Bizi iş yapmaktan kim kurtaracak?
• Bir gece aniden aklıma çok parlak bir fikir geldi.
• Bir elin nesi var, iki ele ne gerek var?
• İlk kez insanlara yardımcı olacağım için sevindim.
• Çizimlerimi meydandaki çınar ağacının gövdesine asarak sergiledim.
• Ömür boyu, bildiklerimizin esiri oluruz.
• Günlerce çalışarak planlar çizdim.
• Sonunda çalışmalarım belli bir olgunluğa ulaştı.
• Herkes, yetenekli olduğu alanda fikirler geliştirmeye başladı.
• Hep birlikte çalışmaya koyulduk.
• Su gücüyle çalışan makinelerle iplik ürettiler.
• Köylüler, bütün bu düzeneği kurarken çalışmayı çok sever oldular.
• Edindikleri bilgileri başka alanlara da uygulamak istediler.
• Çalışmanın, aslında tembellikten çok daha zevkli olduğunu keşfettiler.
Fiil olanlar: Kurtaracak, sevindim, çizdim, ulaştı, koyulduk, istediler.
İsim olanlar: Elin, ömür, fikir, iplik, düzeneği, tembellikten, çınar.

10. ETKİNLİK

Sayfa 19 Cevabı

Aşağıdaki fiilleri anlam özelliklerine göre uygun kutucuklara yazınız.
Öznenin kendi isteğiyle yaptığı bir işi ve bu işten etkilenen varlıkları gösteren fiillere “iş (kılış) fiilleri” denir.
Öznenin kendi isteğiyle yaptığı bir işin olduğu ancak bu işten etkilenen bir varlığın olmadığı fiiller “durum fiilleri” olarak adlandırılır.
Öznenin iradesi dışında kendiliğinden gerçekleşen fiillere “oluş fiilleri” adı verilir.
Cevap
  • İş: Pişirmek, sürmek, düşünmek, gelmek, sermek, ağlamak.
  • Durum: Oturmak, durum.
  • Oluş: Kızarmak, çürümek, yeşermek, yaşamak.

11. ETKİNLİK

Karanfiller ve Domates Suyu” metninden hareketle “çalışmanın önemi” ile ilgili bir afiş hazırlayınız. Hazırlayacağınız afişin taslağını aşağıda oluşturunuz.
Cevap: Bu afişi kendiniz hazırlayabilirsiniz.
SONRAKİ METNE HAZIRLIK
Yardımlaşma” hakkında gazete ve dergi haberleri derleyiniz. Yardımlaşmanın önemiyle ilgili bir konuşma hazırlayınız.
Yardımlaşmanın önemi ile ilgili konuşma örneği;
Yardımlaşma insanoğlunun sahip olduğu en güzel erdemlerden bir tanesidir. Çevremizdeki insanlara yardım etmek çok güzel bir davranıştır ve insan bu sayede hem başkalarını mutlu eder hem de mutlu olan insanları görünce kendisine olan saygısı artar.
Bazı durumlar içinden çıkılamayacak ölçüde zordur. Bu zorluklarla tek başımıza mücadele etsek de başarılı olamayız. Bu nedenle başkalarının yardımına ihtiyaç duyduğumuz anlar olur. Böyle durumlarda el birliği ile hareket edildiğinde zorlukların üstesinden kolaylıkla gelinebilir. Ayrıca yardıma muhtaç insanlara yardım etmek, toplumun bireyleri arasında herkesin görevi olan bir davranıştır. Biz yardıma muhtaç insanlara yardım ettiğimizde bizim zor günümüzde de bize yardım edecek birileri mutlaka olacaktır.
Bir toplumun ayakta kalabilmesi, bireyleri arasındaki hoşgörü ve sağduyuya bağlıdır. Bu nedenle her zaman başkalarına karşı saygı ve sevgi ile yaklaşmalı; zor durumda olanlardan yardımımızı esirgememeliyiz.
Yardımlaşma ile ilgili Sabah gazetesi haberi
750 öğrenciye giyim yardımı

Kütahya’nın Pazarlar Kaymakamlığı, bir firmanın katkılarıyla 750 öğrenciye giyim yardımında bulundu.

Pazarlar Kaymakamı Gürsel Temurci, firmaya duyarlılığının örnek bir davranış olduğunu ve eğitim-öğretime yaklaşımının alkışı hak ettiğini belirterek, "Bu tür duyarlı firmaların sayısının artmasını temenni ediyorum. Bu yardım sayesinde 750 öğrencimizin hem giyim ihtiyacına bir nebze olsun katkı sağlandı hem de öğrencilerimiz mutlu oldu" dedi. 

Sayfa 20


HAZIRLIK ÇALIŞMASI

Yardımlaşma hakkında derlediğiniz gazete ve dergi haberlerini arkadaşlarınıza okuyunuz. Haberlerde geçen olaylarla ilgili duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Gazete ve dergi haberlerini sınıf panosunda sergileyiniz.
Gazete Haberleri:
Buraya tıklayarak yardımlaşma ile ilgili haberlere ulaşabilirsiniz.

Sayfa 23

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki sözcüklerin metindeki anlamlarını belirleyip başındaki kutucuğu işaretleyiniz.
Cevap: 
enerji
(   ) Maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç, erke.
(X) Manevi güç.
ağırlaşmak
(   )Sıkıcı ve bunaltıcı bir durum almak.
(X)Hastalığın tehlikeli duruma gelmesi, fenalaşmak.
geçinmek
(X)Yaşamak için gerekeni sağlamak.
(   )Uzlaşmak, anlaşmak.
basmak
(X)Belli bir yaşa girmek.
(   )Bir şeyin etkisinde kalıp eziklik, üzüntü ve ağırlık duymak.

2. ETKİNLİK

Metinde geçen ve aşağıda harfleri karışık olarak verilen deyimleri örnekteki gibi yazınız. Bu deyimlerin anlamlarını deyimler sözlüğünden bulup deyimleri anlamlarına uygun olarak birer cümlede kullanınız.
Cevap: 
DeyimlerCümleler
küy oklam
yük olmak
Babam kimseye yük olmak istemediği için köye yerleşti.
dözgen kimgerçe
gözden geçirmek
Son bir kez notlarını gözden geçirip konuşmaya başladı.
lindene geline kaymap
elinden geleni yapmak
Sana yardım edebilmek için elimden geleni yapıyorum.
bazoğı kanıtkam
boğazı tıkanmak
Yaralı köpeği görünce boğazı tıkandı, konuşamadı, ağlamaya başladı.
döngüzen şay başonkam
gözünden yaş boşanmak
Sınavı kazanamadığını duyunca bir müddet sustu sonra birden gözünden yaş boşandı.
Sayfa 24


3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.
1. Ninenin mesleği neymiş?
Cevap: Öğretmenlikmiş.
2. Nine kimlerle yaşıyormuş?
Cevap: İki kızı ve torunuyla yaşıyormuş.
3. Nine, kitap yazmaya nasıl karar vermiş?
Cevap: Yaşlandığını hissettiğinde hatıralarını yazma gereksinimi duyup yazmaya karar vermiş.
4. Nine niçin yapayalnız kalmış?
Cevap: Kızı hastalanınca başka bir şehirdeki hastaneye kaldırılmış. Torunlarını da yakın dostları bakmak için almış. Bu nedenle yalnız kalmış.
5. Nine, avukatın yanına neden gitmiş?
Cevap: Kitabını bastıracak birilerini bulması için rica etmeye gitmiş.
6. Nine, yazdığı kitaptan gelen parayla ne yapmış?
Cevap: Kendisine ve torunlarına bakması için bakıcı kadın tutmuş.
7. Ninenin kızı neden avukatın yanına gitmiş?
Cevap: Kitabın sayfalarının boş olduğunu anlayınca işin aslını öğrenmek için gitmiş.
8. Avukat, niçin nineye gerçeği söylememiş?
Cevap: Ninenin verdiği kağıtlar boşmuş fakat bu kitaptan gelecek paraya muhtaçmış. Avukat bunu bildiği için onun ümitlerini de kırmak istemediğinden gerçeği söylememiş.

4. ETKİNLİK

“Ninenin Kitabı” metni yaşanmış ya da yaşanabilecek bir olayı anlatmaktadır. Aşağıya, metnin hikâye unsurlarını yazınız.
Cevap:
Anlatıcı: 3. kişi
Mekan: Kasaba
Şahıs Kadrosu: Nine, ninenin kızı ve torunları, avukat, komşu.
Zaman: Geçmiş zaman
Olay Örgüsü: Zamanında öğretmenlik yapmış yaşlı bir nine geçinmek için hatıralarının yer aldığı bir kitap yazıp tanıdığı bir avukata bastırması için verir. Fakat sayfalar boştur. Nine yaşlılıktan mürekkebin bittiğinin farkına varmamıştır. Avukat ninenin paraya ihtiyacı olduğunu bilmekte ve ninenin umudunu kırmak istememektedir. Bu nedenle kitabı yayın evinin beğendiğini, kitap basılana kadar ayda 200 lira göndereceğini söyler. Parayı kendi karşılar. Nine ölünce kızı gerçekleri öğrenir.
Sayfa 25

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki yargıları metinden hareketle sebep-sonuç ilişkisi oluşturacak şekilde eşleştiriniz.
Cevap:
Ninenin Kitabı Metni Cevapları – 7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları – Eşleştirme


6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerden çıkarılabilecek diğer anlamları ilgili cümlelerin altına örnekteki gibi yazınız.
• Bazıları nineye yardım etmeye çalışıyordu.
Cevap: Demek ki nine yardıma muhtaçtı.
• Bütün bu olanlar avukatı da çok değiştirmişti.
Cevap: Demek ki avukat daha önceden daha farklıydı.
• Birkaç kişi onun bu işin üstesinden geleceğine inanmıyordu.
Cevap: Demek ki onun bu işin üstesinden geleceğine inanan kişiler de vardı.
Cümlede doğrudan söylenmeyen ancak cümlenin anlamından çıkarılan diğer anlamlara
“örtülü anlam” denir.
Ninenin Kitabı Metni Cevapları Sayfa 26

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde “da/de”nin yazımlarını inceleyiniz. Doğru yazıldığı cümlelerin başına “D”, yanlış yazıldığı cümlelerin başına “Y” yazınız.
Cevap:
Y Sanki fırtına karşısın da yere doğru eğilmiş bir ağaç gibi duruyordu.
D Çok yaşlandığı için dışarı çıkması da zor oluyordu.
Y Madem öyle bende oturup hatıralarımı yazarım.
D Her gün az da olsa daktilosunun başına oturup ağır aksak yazıyordu.
D Evine de hem kendisine hem torunlarına bakması için bakıcı bir kadın tuttu.
D Yazdıklarını da kızı dâhil kimsenin okumasına izin vermiyordu.
D Nine doksan dokuz yaşına bastığında kızı hastalandı.
Y Komşusu yinede nineyi istediği yere götürdü.
Bağlaç olan “da/de” ayrı, durum eki olan “-da/-de” bitişik yazılır.

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili fiillerin mastar hâlini örnekteki gibi yazınız.
Ninenin Kitabı Metni Cevapları – 7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları – Fiiller
Cevap:
1. hastalanmak2. kaldırılmak3. kalmak
4. terk etmek5. istememek6. geri çevirmek
7. üzülmek8. bulmak9. giymek
 Sayfa 27


9. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki cümlelerde iş, oluş, durum bildiren sözcüklerin altını örneklerdeki gibi çiziniz.
Cevap:
• Bağımızdaki üzümler iki haftaya kadar olgunlaşır.
• Annemler, çocukken çeşmeden sürekli su taşırmış.
• Her sabah saat 06.30’da alarm sesiyle uyanırım.
• Kardeşim odasında tek başına oyun oynuyor.
• Bebeklerin tırnakları yetişkinlerden hızlı uzuyor.
• Öğrenciler teneffüste okulun bahçesinde koştu.
b. Altını çizdiğiniz; iş, oluş, durum bildiren sözcükleri örneklerdeki gibi gruplandırarak aşağıya yazınız.
Cevap:
İş Bildiren SözcüklerDurum Bildiren SözcüklerOluş Bildiren Sözcükler
yazarım
taşırmış
oynuyor
oturmazdı
uyanırım
koştu
kızarmıştı
olgunlaşır
uzuyor

10. ETKİNLİK

a. En son okuduğunuz kitap hangisidir? Kitabın adını, konusunu, yazarını, kahramanlarını ve kitaptaki olayı aşağıya yazınız.
En son okuduğunuz kitaba göre bu etkinliği siz yapmalısınız.
Sayfa 28
b. Bir kitap yazmış olsaydınız kitabınızın adı ve konusu ne olurdu? Aşağıya yazınız.
Cevap:
(örnektir)
Kitabın Adı: 101 Günlük Uzay Macerası
Kitabın Konusu: Bir gezegeni incelemek için gönderilen 10 kişilik bir uzay gemisi mürettebatının yolculuk sırasında başından geçenler.

11. ETKİNLİK

a. İyi bir konuşmacıda bulunması gereken özelliklerin anlatıldığı aşağıdaki paragrafı okuyunuz.
İyi bir konuşmacı, dinleyicilerle göz teması kurar. Jest (el, kol ve baş hareketleri) ve mimikler (yüzde beliren hareketler) ile konuşmasını açıklamaya, duygu ve düşüncelerini anlatmaya çalışır. Sözcükleri, anlamlarına uygun kullanır. Ses tonunu dinleyicilerin duyabileceği şekilde ayarlar. Konu dışına çıkmadan konuşmasını tamamlar.
b. Yardımlaşmanın önemi ile ilgili hazırladığınız konuşmayı sınıfta arkadaşlarınıza sununuz. Konuşmanızı, aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

Yardımlaşmanın Önemi – Konuşma

Sevgili arkadaşlar.
Yaşamımızda ne kadar çok sorunla karşılaştığımızı bir düşünün. Bu sorunlara çözüm bulmak için çabalarız. Bazen tek başımıza bu sorunların üstesinden gelemeyiz. İşte bu engelleri aşmak ancak yardımlaşma ile mümkün hale gelir. İnsanlar pek çok farklı konuda birbirlerine yardım ederek sorunları çözebilirler.
Toplumlar yardımlaşma sayesinde ayakta durabilir ve gelişebilirler. Bir değer olarak yardımlaşmaya önem veren toplumlardaki insanlar birbirlerine daha çok bağlanır.


Yardım yapan kişiyle  yardım yapılan kişi arasında sevgi ve kardeşlik bağı güçlenir. Yardım sayesinde topluma kazandırılan insanlar kin, haset, düşmanlık gibi bir takım kötü huylardan kurtulur. Yardımlaşma ile sorunları çözülen insanlar daha mutlu ve huzurlu bir hayat yaşar. Bu mutluluk ve huzur toplumun geneline yayılır.
Yoksullukla mücadele etmek, birlik ve beraberliği sağlamak, ekonomik olarak kalkınabilmek, manevi duygularımızı çoğaltmak, huzur ve mutluluk içinde yaşamımızı sürdürmek ancak yardımlaşma ile mümkün olabilir.
Toplum olarak yardımlaşma duygusunu yaşayabilmeliyiz. Elimizden geldiğince herkesin yardımına koşmayı görev edinmeliyiz. Toplumdaki bireylerin teker teker birbirleriyle yardımlaşması zor olacağından ülkemizde bir çok yardımlaşma dernekleri ve vakıfları kurulmuştur. Elimizden bir şey gelmiyorsa en azından bu vakıf ve dernekleri desteklemeliyiz.
Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.
Sunuma göre değerlendirmenizi kendiniz yapabilirsiniz.

SONRAKİ METNE HAZIRLIK

“Bana Bir Masal Anlat Baba” isimli şarkıyı dinleyiniz. Şarkının sözlerini defterinize yazınız.
Cevap:
Şarkı Sözü:
Bana bir masal anlat baba
İçinde denizler balıklar
Yağmurla kar olsun
Güneşle ay
Baba bir masal anlat bana
İçinde bütün oyunlarım
Kurtla kuzu olsun
Şekerle bal
Anlatırken tut elimi
Uykuya dalıp gitsem bile
Bırakıp gitme sakın beni
Bana bir masal anlat baba
İçinde tüm sevdiklerim
İçinde İSTANBUL olsun
Yeni Türkü Müzik Grubu
Dinle:
Devamı zamanla hazırlanacak, bizi takip etmeye devam edin. İSTEDİĞİNİZ ÖZEL BİR SAYFA VARSA BİZE BİLDİRİN HEMEN CEVAPLAYALIM. Arkadaşlarınıza cevapları paylaşmayı unutmayın... 

Yorumlar

Ad

+6 ay,1,1. Sınıf oyun,1,10 İŞ,1,10. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Cevapları Berkay Yayınları,1,10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Gün Yayınları,1,10. Sınıf Fizik Ders Kitabı Cevapları ATA DERS KİTAP Yayınları,1,10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Gizem Yayıncılık,1,10. Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları DİKEY Yayınları,1,10. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Aydın Yayınları,1,10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları İlke Yayınları,1,104 yaşındaki eğitim çınarı,1,11. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Cevapları Köke Yayınları,1,11. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Gün Yayınları,1,11. Sınıf Fizik Ders Kitabı Cevapları Tutku Yayınları,1,11. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Top Yayınları,1,11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Ekoyay Yayınları,1,12. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Tutku Yayınları,1,12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları İLKE BASIN Yayınları,1,15 Temmuz Metni,1,15 Temmuz Metni Cevapları,1,2018,1,2018 eğitime bakış,1,2018 yeni bakanlar,1,2019 mart atama,1,2019 Ocak,1,2019 okul hizmet puanları,1,2019 şubat ek ataması,1,3. Sınıf Fen Bilimleri,1,3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Cevapları Evren Yayınları,1,3. Sınıf İngilizce,1,3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Ata Ders Kitap,1,3. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Etkin Sonuç Yayınları,1,4 yaş üstü,1,4. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları Tutku Kitap Yayınları,1,4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları İpek Yolu Yayınları,1,4. Sınıf Matematik,1,4. Sınıf Sosyal Bilgiler,1,4. Sınıf Trafik Güvenliği,1,40 dakika teneffüs,1,5 bin lira maaş,1,5. Sınıf Arapça,1,5. Sınıf Din Kültürü,1,5. sınıf fen bilimleri ders kitabı cevapları dikey yayınları,1,5. Sınıf İngilizce,1,5. Sınıf Kuranı Kerim Ders Kitabı Cevapları Mevsim Yayınları,1,5. Sınıf Matematik,1,5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı,1,5. Sınıf Sosyal Bilgiler,1,5. Sınıf Türkçe,1,6 aylık bebek,1,6. Sınıf Arapça,1,6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi,1,6. Sınıf Fen Bilimleri,1,6. Sınıf İngilizce,1,6. Sınıf Kuranı Kerim Ders Kitabı Cevapları cem veb ofset Yayınları,1,6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları öğün Yayınları,1,6. Sınıf Türkçe,1,7 yaş üstü,1,7. Sınıf Fen Bilimleri,1,7. Sınıf İngilizce,2,7. Sınıf Kuranı Kerim,1,7. Sınıf Kuranı Kerim Ders Kitabı Cevapları Ata Yayınları,1,7. Sınıf matematik,1,7. Sınıf türkçe,1,8 şubat cuma,1,8. Sınıf Fen Bilimleri,1,8. Sınıf İngilizce,1,8. Sınıf İnkılap Tarihi,1,8. Sınıf Kuranı Kerim,1,8. Sınıf Kuranı Kerim Ders Kitabı Cevapları Tutku Kitap Yayınları,1,8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Kök-e Yayınları,1,9. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Cevapları TUTKU KİTAP Yayınları,1,9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları TUTKU Yayınları,1,9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları Nev Yayınları,1,9. Sınıf Fizik Ders Kitabı Cevapları Tutku Yayınları,1,9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları EVRENSEL İLETİŞİM Yayınları,1,9. Sınıf Kuranı Kerim Ders Kitabı Cevapları Tutku Yayınları,1,9. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları GEZEGEN Yayınları,1,9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sonuç Yayınları,1,AB,1,alo 147 kapatılacak,1,Alzheimer,1,amharca,1,anadolu kağıt matbaa yayınları,1,anıttepe yayınları,1,askerlik TECİL,1,Aspirin,1,Astronomi ve Uzay Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Ata Yayınları,1,Ata Yayınları,2,atama,2,ATATÜRK,1,Atatürk Aralarındaydı,1,Atatürk Geometri Kitabı Yazmış,1,Atatürk Orman Çiftliği Metni,1,avokado maması,1,AY,1,Bal kabağı havuç püresi,1,balta,1,Bavul Oyunu,1,Bayrak Dinleme Metni Cevapları,1,Bebek maması,1,bebek yemeği,2,Ben Engelli Değilim Anne,1,beyin patlama,1,Beyt beyat oyunu,1,BİLİM,10,bilişim hizmetleri,1,Bilmeyen Var mı?,1,Borsa,1,boş bir kümes metni,1,buz dağı,1,Cahit zarifoğlu,1,cimer,1,Corabaka oyunu,1,Çalışma takvimi 2019 2020,1,çocuk,1,çocuk oyunları,9,Çok Kitap Okurdu,1,dans,1,Demokrasi ve İnsan Hakları Ders Kitabı Cevapları Ada Yayınları,1,Ders sayısı,1,Dersimiz Atatürk,1,Dikey Yayınları,1,dinleme metni cevapları,1,Diş Sararması nedenleri,1,Diyarbakır,1,Doğa ve İnsan İzleme Metni,1,Dön baba dönelim oyunu,1,Dörtel Yayınları,1,Druma-san Ga Koronda Oyunu,1,dünya,2,dünyanın en eski rengi,1,EĞİTİM,34,Ek ders ücreti açıklama,1,Ekonomi Ders Kitabı Cevapları Cem Yayınları,1,Ekoyay Eğitim Yayınları,2,ekşi sözlük,1,elbistan,1,Elmalı tarçınlı uyku maması,1,Engelli öğretmen,1,erimiş asfalt,1,Eş durumu atamaları,1,eşek,1,ethio telecom,1,Evrensel İletişim Yayınları,1,FACEBOOK,2,fcm yayınları,1,felsefi araba,1,fırça,1,Fillerin doğal yaşam alanı,1,FUTBOL,1,gaziantep,1,Gebze,1,Gezegen Yayınları,1,Girişimcilik Ders Kitabı Cevapları Sistem Yayınları,1,görev,1,Grönland,1,Güneşi Bile Tamir Eden Adam,1,HABER,36,HAFTA SONU,1,havuç çorbası,1,hayat boyu öğrenme rekor,1,helen keller,1,Hindistan,1,HİTLER,1,hücre zarı,1,Ilgın,1,ingiltere,1,İNTİHAR,1,İRAN,1,ishal bebek maması,1,iş,1,İşletme Ders Kitabı Cevapları Cem Yayınları,1,İzmir,1,İZMİR,1,kabine,1,Kaçak oyunu,1,Kedi,6,kediyi denize attı,1,kılık kıyafet,1,Kitap Kdv indirimi,1,konya,1,Koza Yayınları,1,kök-e,1,KÖKE Yayınları,2,KÖPEK,5,kurban,1,Küçük Mucitler,1,Lisans Basım,1,lise ders sayısı,1,maması,1,Mebim,1,Mektep Yayınları,1,MERAL AKŞENER,1,Mesleğim hayatım,1,Meslek lisesi,2,mikromekanik,1,Millî Eğitim Bakanlığı,2,MONOPOL YAYINLARI,1,Morpa Yayınları,1,Muharrem ince,1,muhtar,1,Mustafa Kemal’in Kağnısı,1,müdürlük sınavı,1,NÜ FOTOĞRAF,1,okul,1,okul müdürü,1,Okul profili değerlendirme,1,Onç niç oyunu,1,Otonom araba,1,OYUM REİSE KOYUM İNCEYE,1,oyun,1,ÖLÜM,1,Özel öğretim,1,Özgün Matbaa Yayınları,1,Özgün Yayınları,1,parkinson hastalığı,1,Pembe,1,PIAAC,1,PICTES 2,1,Plantar Fasiit,1,pompei,1,program,1,Psikoloji Ders Kitabı Cevapları Tekno Artı Yayınları,1,PSİKOPAT,1,robot sophia,1,rüya çelik,1,Rüzgar Metni,1,SAĞLIK,11,Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Ders Kitabı Cevapları Ada Yayınları,1,sakarya,1,Sanat Tarihi Ders Kitabı Cevapları Koza Yayınları,1,Satürn,1,SAVAŞ,1,SDR Dikey Yayınları,1,SEÇİM,3,Sevgi Yayınları,1,Sevmek Mutluluktur Metni,1,Siirt,1,SİVAS,1,SİYAHİ,1,SİYASET,2,SOSYAL MEDYA,1,Sosyoloji Ders Kitabı Cevapları Ada Yayınları,1,SPOR,2,stoplazma,1,Şarkı,1,Şerife Bacı Belgeseli Metni Cevapları,1,tarih,3,Tavuk suyu,1,TEKNOLOJİ,4,TEMEL KARAMOLLAOĞLU,1,teneffüs saatleri,1,tire,1,Tuna Matbaa yayınları,1,Tuna Yayınları,1,Tutku Kitap Yayınları,1,Tutku Yayınları,3,tutkuYayınları,1,UYGULAMA,1,uygur türkleri,1,UYUMAK,1,Ülkemin Renkli Haritası,1,vezüv yanardağı,1,YALNIZLIK,1,yangın,1,yapay zeka,1,yapışkan kütük,1,yasaklama,1,YAŞAM,14,Yaşlı Nine Metni Cevapları,1,Yeni akit,1,Yeni okul temaları,1,Yer Çekimsiz Yaşam,1,Yeşil Gözlü Kardan Adam,1,YUNAN ASKER,1,Yunanistan,1,Zasirinbak oyunu,1,Zeka küpü,1,Ziya selçuk müdür açıklaması,1,Zum zum oyunu,1,
ltr
item
Ata GünDem - Taraftar Değiliz, Tarafiz!: 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Özgün Matbaa Yayınları
7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Özgün Matbaa Yayınları
https://1.bp.blogspot.com/-8es6mNEsKBE/XXa3VRUY-KI/AAAAAAAALDI/wlYuoglaocEeHHabEE6DhMurOuDZDtNpACLcBGAs/s1600/T%25C3%25BCrk%25C3%25A7e%2B7%2Bdersdestek%2B2018-2019%2Bsayfa-1.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-8es6mNEsKBE/XXa3VRUY-KI/AAAAAAAALDI/wlYuoglaocEeHHabEE6DhMurOuDZDtNpACLcBGAs/s72-c/T%25C3%25BCrk%25C3%25A7e%2B7%2Bdersdestek%2B2018-2019%2Bsayfa-1.jpg
Ata GünDem - Taraftar Değiliz, Tarafiz!
https://www.atagundem.com/2018/08/7-sinif-turkce-calisma-kitabi-cevaplari.html
https://www.atagundem.com/
https://www.atagundem.com/
https://www.atagundem.com/2018/08/7-sinif-turkce-calisma-kitabi-cevaplari.html
true
6253112042284154837
UTF-8
Tüm yayınlar yüklendi Yayın bulunamadı! Tümü Devamı Cevap Cevabı iptal et Sil Yazar Ana Sayfa Sayfalar Yayınlar Tümünü göster AtaGünDem Etiketler Arşiv Ara Tüm Yayınlar İsteğinizle ilgili herhangi bir gönderi bulunamadı. Ana Sayfaya Dönmek İçin Tıklayın. Pazar Pzartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Paz Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara az önce 1 ay önce $$1$$ dakika önce 1 saat önce $$1$$ saat önce dün $$1$$ gün önce $$1$$ bir hafta önce 5 hafta önce Takipçiler Takip et Kilitli içerik Kilidini açmak için lütfen paylaşın Tüm Kodu Kopyala Tüm Kodu Seç Tüm kodlar panoya kopyalandı Kodları kopyalamak için [CTRL] + [C] (veya Mac ile CMD + C) tuşlarına basın